Inici
linia blanca
Any jubilar de sant Fructuós
linia blanca
Actes del martiri de sant Fructuós
linia blanca
Què és un Any Jubilar
linia blanca
Pregària i lema de l'any jubilar
linia blanca
Objectius
linia blanca
Condicions per rebre el jubileu
linia blanca
Els llocs jubilars
linia blanca
Projectes jubilars
linia blanca
Publicacions i escrits
linia blanca
Organització i enllaços
  AGENDA       NOTÍCIES       VÍDEOS   29 de novembre de 2023
 
Condicions per rebre el Do del Jubileu Condicions per rebre el Do del Jubileu

Rebre el do del jubileu és acollir la gràcia de la indulgència plenària, és a dir, la remissió total dels pecats i de les seves penes, amb la promesa de la vida eterna. L’Església, que és la dipositària de la gràcia del Crist, concedeix aquesta gràcia especial de la indulgència plenària amb motiu d’un any jubilar, i determina les condicions per acollir aquesta gràcia:

—Confessar-se i combregar, el mateix dia o uns quants dies abans o després, i pregar per les intencions del sant Pare.

—Pelegrinar, ja sigui comunitàriament o individualment, a la Santa Església Catedral de Tarragona, o a l’amfiteatre o al Seminari, ja sigui a la capella de Sant Pau o bé a la capella major, i allí participar en un acte jubilar o bé individualment dedicar un temps de pregària, recitar el parenostre, el credo, invocar santa Maria i encomanar-se a la intercessió dels sants màrtirs Fructuós, Auguri i Eulogi.

El do de la indulgència es pot rebre privadament, però és més expressiu eclesialment participar en un pelegrinatge comunitari: s’hi veu més clarament el sentit eclesial de la celebració jubilar. Per tant, demano que durant aquest any els fidels vinguin a rebre els dons jubilars de manera comunitària, ja sigui parroquialment o arxiprestalment o amb la comunitat pròpia de la qual formin part.

A més, per tal de cultivar l’esperit de pregària i de caritat, es pot rebre la indulgència parcial sempre que hom ho vulgui. Hem de tenir la intenció de rebre-la amb cor penedit, encomanar-nos a la intercessió dels sants màrtirs i practicar una
obra de misericòrdia o de penitència, o una acció d’evangelització.

Tot això ha de portar a una pregària fervorosa i confiada als nostres sants màrtirs, i també a santa Maria, la Reina dels màrtirs, a viure actes personals i comunitaris de pietat i de solidaritat amb els més pobres i necessitats, i a descobrir encara amb més força que Déu és un Pare misericordiós, que ens estima i ens ha enviat el seu Fill Jesucrist per la nostra salvació. El Jubileu ens ha de donar un amor més gran a Jesucrist, el nostre Salvador, i també el desig d’estimar i servir millor l’Església, que es pot concretar a integrar-nos més intensament a la comunitat cristiana de la qual formem part.

Text extret de la Carta pastoral “ TARRACO: PAULI ECCLESIA, FRUCTUOSI SEDES”

DECRET, PEL QUAL ES DETERMINEN LES CONDICIONS PER A REBRE EL DO DE LA INDULGÈNCIA PLENÀRIA I LA BENEDICCIÓ PAPAL AMB MOTIU DE L’ANY JUBILAR DE SANT FRUCTUÓS DE TARRAGONA

de 19 de febrer de 2008, pel qual es determinen les condicions per a rebre el do de la indulgència plenària i la benedicció papal amb motiu de l’Any Jubilar de Sant Fructuós de Tarragona, en aplicació de les concessions i facultats atorgades per la Santa Seu

Amb data de 6 d’agost de 2007 la Penitenciaria Apostòlica comunicava a aquest Arquebisbat la concessió del do de la indulgència plenària amb motiu de l’Any Jubilar de sant Fructuós, bisbe de Tarragona, anunciat en ocasió del 1750 aniversari del seu martiri i del de sant Auguri i sant Eulogi, diaques seus.

En aplicació de l’esmentada concessió, DISPOSO que poden rebre aquest do els qui visitin amb actitud devota la Santa Església Catedral o bé l’amfiteatre de la ciutat de Tarragona, on sant Fructuós, sant Auguri i sant Eulogi van ser immolats, o bé la capella romànica dedicada a sant Pau dins el Seminari Pontifici de Tarragona (i per extensió la capella del mateix Seminari), i hi facin un acte de pietat (com ara la lectura de les actes, acompanyada d’una pregària, que pot acabar amb l’oració del parenostre i la recitació del credo, tot invocant els sants protomàrtirs), i acompleixin, uns dies abans o després, les següents condicions, que són pràctica habitual de l’Església: la confessió sacramental, la comunió eucarística i una pregària per les intencions del Sant Pare. Les comunitats de vida contemplativa, els nostres missioners i missioneres que desitgin unir-se a nosaltres en aquesta celebració jubilar, així com també les persones que per edat, per malaltia o pel fet de prestar un servei als altres, no puguin acomplir la visita als llocs indicats, podran substituir-la per la lectura meditativa, personal o col·lectiva, de les actes del martiri de sant Fructuós, sant Auguri i sant Eulogi, seguint amb el pensament la successió de fets de la seva passió que ens presenten les referides actes i observant la resta de condicions abans esmentades.

Amb decret de la mateixa data, 6 d’agost de 2007, la Penitenciaria Apostòlica concedia a l’Arquebisbe de Tarragona la facultat d’impartir la benedicció papal amb la qual també es pot rebre la indulgència plenària amb les esmentades condicions (confessió sacramental, comunió eucarística i una pregària per les intencions del Sant Pare).

† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primatDECRET D’APROVACIÓ DE LES PROPOSTES D’ACCIONS PASTORALS AMB MOTIU DE L’ANY JUBILAR

Per a aconseguir els fruits esperats de l’Any Jubilar hi ha diferents programacions de caire cultural, del món de l’ensenyament i de testimoni envers els més pobres i marginats. A més d’aquestes, ara presentem i aprovem un conjunt de propostes d’accions pastorals que ha d’estar en el centre de totes les activitats de l’Any Jubilar i que ha d’ajudar a donarli sentit pastoral, eclesial i espiritual; també ha d’ajudar a aconseguir els fruits esperats en el més profund d’aquest Any, que no hi ha dubte que han de ser els fruits religiosos que esperem per a cada fidel i per a cada comunitat cristiana.

Tenim un Pla pastoral triennal —2005-2008— que està vigent i que volem anar portant a la pràctica. En la praxi dels plans pastorals triennals cada any es demanava a les delegacions i secretariats diocesans i als arxiprestats que presentessin una programació de les accions que es proposaven de dur a la pràctica durant un curs determinat.

En el tercer any de l’actual Pla pastoral, com que en bona part coincidirà amb les celebracions de l’Any Jubilar, hem demanat als organismes corresponents que presentin alguna cosa una mica diferent: un conjunt de PROPOSTES D’ACCIONS PASTORALS AMB MOTIU DE L’ANY JUBILAR. Per aquest motiu, la majoria de propostes que figuren a continuació són les que es refereixen al Jubileu. Si no és per alguna raó especial, no hi figuren les accions que són per a portar a la pràctica el Pla pastoral vigent, com tampoc no hi figuren les activitats que conformen la dedicació quotidiana de cada organisme i que s’han de fer amb tot l’interès i dedicació que demana la responsabilitat per la missió que cadascú té encomanada.

Fet d’aquesta manera, potser no fa tant la impressió de seguir unes pautes homogènies, sinó més desiguals, però també s’hi pot veure una expressió més immediata del tarannà i de la manera de treballar de cada organisme.

Després d’un llarg itinerari de consultes i suggeriments, podem expressar amb goig que aquestes propostes són fruit de les aportacions de moltes persones, de molts responsables i de tot el conjunt d’organismes pastorals diocesans. Han participat en la seva elaboració, com a organismes diocesans, el Col·legi d’Arxiprestos, les delegacions i secretariats diocesans, el Consell Pastoral Diocesà, el Consell Presbiteral, la comissió executiva de l’Any Jubilar i el Consell Episcopal.

Desitgem que aquestes propostes no siguin només un conjunt de bons propòsits, sinó que s’interioritzin, estiguin motivades i es portin a la pràctica per tal de poder obtenir els fruits religiosos, espirituals i eclesials que esperem d’aquest any especial de gràcia que ha de ser el nostre Jubileu, amb l’ajuda i la intercessió dels sants màrtirs estimats Fructuós, Auguri i Eulogi. Amb aquests propòsits i amb aquesta esperança els dono la meva aprovació.

† Jaume Pujol i Balcells

Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat
Tarragona, 25 de desembre de 2007, Nadal de Nostre Senyor Jesucrist

 

Calendari
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

arquebisbat de tarragona


WEB PATROCINADA PER