Inici
linia blanca
Any jubilar de sant Fructuós
linia blanca
Actes del martiri de sant Fructuós
linia blanca
Què és un Any Jubilar
linia blanca
Pregària i lema de l'any jubilar
linia blanca
Objectius
linia blanca
Condicions per rebre el jubileu
linia blanca
Els llocs jubilars
linia blanca
Projectes jubilars
linia blanca
Publicacions i escrits
linia blanca
Organització i enllaços
  AGENDA       NOTÍCIES       VÍDEOS   22 de febrer de 2024
 
Actes del martiri de sant Fructuós Actes del martiri de sant Fructuós

СТРАСТИ НА СВЕТИ МЪЧЕНИЦИ ЕПИСКОП ФРУКТУ


1. По времето на управлението на Емилиан и Басий, в ден Господен 16 януари неделя, били задържани епископ Фруктус и дяконите Аугурий и Евлогий.

Фруктус се намирал в покоите си, когато в дома му се явили войниците на платена служба Аурелий, Фестуций, Елий, Поленций, Донато и Максимо.
Като дочул приближаващите се стъпки, станал на мига, все още необлечен и излязъл да ги посрещне.

Войниците му рекли:

― Идваш с нас. Управителят вика теб и дяконите ти.

Фруктус им отвърнал:

― Да вървим. Позволете ми само да се обуя.

Войниците отговорили:

― Обуй се, щом искаш.

Още със самото пристигане ги хвърлили в затвора. Фруктус, уверен в себе си, щастлив, заради мисията, за която бил призван, се молел неуморно. Братята, негови сподвижници не се отделяли от него като се уповавали и дирели спасение чрез неговите молитви.

2. На следващия ден в затвора, Фруктус покръстил наш брат на име Рогасиан. В продължение на шест дена останали там. На 21 януари петък ги извели навън, за да бъдат разпитани.

Управителят Емилиан казал:

― Да се яви Фруктус, да се явят Аугурий и Евлогий.

Получил отговор:

― Те са тук.
Тогава управителят Емилиан запитал Фруктус:

― Знаеш ли какво ми наредиха двамата императори?

Фруктус отвърнал:

― Не знам какво са наредили. Аз съм християнин.

Управителят Емилиан му казал:

― Заповядаха да отдадем почит на боговете.

Фруктус отговорил:

― Аз зачитам единствения Бог, създател на небето, земята, морето и всичко в тях.

Емилиан настоял:

― Нали знаеш за съществуването на боговете?

Фруктус отвърнал:

― Не знам.

Емилиан го засякъл:

― Ще узнаеш по-сетне.

Фруктус отправил взор към Бог и започнал да се моли в душата си.

Управителят Емилиан възкликнал:

― Когато не се почитат боговете и не се кланят на статуите на императорите, биват почитани хора като тези тук. Тях слушат и от тях се боят!

Управителят Емилиан се обърнал към Аугурий:

― Не се вслушвай в думите на Фруктус.

Аугурий отвърнал:

― Аз се прекланям пред всемогъщия Бог.

Управителят Емилиан запитал Евлогий:

― И ти ли следваш Фруктус?

Евлогий отговорил:

― Аз не се прекланям пред Фруктус, а пред Онзи, който самият Фруктус почита.

Управителят Емилиан казал на Фруктус:

― Ти епископ ли си?

Фруктус отговорил:

― Да, епископ съм.

Емилиан му рекъл:

― Беше досега.

И заповядал да ги изгорят живи.

3. Докато отвеждали Фруктус и дяконите към анфитеатъра, у хората се пробудило чувство на съжаление към епископа. Не само у неговите събратя, но и у езичниците, защото всички много го обичали – бил вдъхновен от светия Дух и с делата си бип доказал, че е призван да бъде пастир и духовен наставник на всички – тъй както е рекъл апостол свети Павел. Затова дори и войниците, с пълното съзнание, че го водят към височайша слава, изпитвали по-скоро чувство на радост отколкото скръб.

Много от неговите събратя му предложили да отпие, а той им отвърнал:

- Още не е дошло време да се нарушат постите.

Всъщност, било едва между десет и единадесет преди пладне.
Срядата, макар че се намирал в затвора, Фруктус, както обикновено строго съблюдавал постите. И сега, в петъка, щастлив и пречистен, желаел да ги завърши, с мъчениците и пророците, в Рая, който Бог е отредил за онези що го любят.

Когато достигнал Анфитеатъра, мигом го приближил Августал, неговият последовател и плачещ го замолил да му събуе нозете. Блаженият мъченик обаче, непоколебим и с радост в душата, уверен в обещанието на Бог, му отвърнал:

— Остави синко, аз сам ще го сторя.

След като го направил, към него се приближил един боен другар и наш брат, наречен Феликс. Като стиснал десницата на епископа, отправил му молба да го спомене в молитвите си.

Фруктус отговорил с ясен глас така че да бъде чут от всички:

— Сега трябва да се помоля за католическата църква и за всички нейни християни от изтока до запада.

4. И така, изправен пред входа на арената на Анфитетъра, на път към вечната слава, а не към мъченията, в присъствието на войниците, чийто имена вече изредихме, и които го пазели единствено поради дадените им нареждания, Фруктус, вдъхновен от Светия Дух, и чрез Неговото слово отправил глас, че да бъде чут от всички присъстващи – наемни войници и наши братя:

— Винаги ще имате пастир. Не бива да изменяте на любoвта си към Бог и се уповавайте на обещанието му, тук на земята и в отвъдния свят, защото това което виждат очите ви сега е само един изстрадан миг във вечността.

И така, след като внесли утеха в душите на всички братя, пристъпили към спасението, достойни и щастливи в самия миг на страшното изпитание, в което щяли да получат свещения дар, обещан в Светото Писание. Участта им била същата като на отроците Ананий, Азарий и Мисаил, защото у тях се представила Светата Троица.

И наистина, насред горящата клада на греховния свят Отецът не изоставил чадата си, Синът Господен дошъл да им помогне, а Светият Дух се носел из пламъците.

Когато огънят погълнал въжетата, с които били завързани ръцете им, Фруктус, верен на обичая по време на свещената молитва, паднал на колене и възторжен и уверен във възкресението, извисил ръце и отправил слова към Бог като символ на победоносния кръст Господен.

5. Прочие не закъсняли и Чудесата Господни – разтворили се небесата и нашите братя Вавилон и Мигдоний, които били на служба при упрвителя Емилиан, показали на дъщеря му, тяхната гоподарка на този свят, как Фруктус и двамата дякони се възнесли блажени към Царството Господне още докато стълбовете към които били завързани все още стояли цели.

Като се обърнали към Емилиан му рекли: «Ела и виж как онези що днес ти осъди биват възнаградени заради вярата си в Негото Царство». Дошлият Емилиан обаче,не бил достоен да ги съзре.

6. Тогава братята, унили и сиротни, без своя пастир, скърбяли не толкова от състрадание, а защото ги бил изоставил сами. Щом паднал мрак се втурнали към анфитеатъра водени от вярата и мисията си. Носели вино, за да изгасят полуобгорените тела. След като събрали овъглените останки, всеки от тях взел, колкото можел да носи.

С това обаче не свършвали Чудесата на нашия Бог и Спасител, който укрепвал вярата на своите чада и давал пример на най-младите.
Истина било, че мъченикът Фруктус, чрез своята страст и възкресение щял да потвърди всичко онова, което приживе проповядвал и завещавал в името на нашия Бог и Спасител. Така и станало. След неговото мъченичество, той се явил на братята и ги известил да се върнат и вмигом да съберат останките от кладата, които всеки един от тях бил отнесъл заради обичта си към Фруктус.

7. Фруктус и двамата дякони, в одеждите на Божествената надежда, се явили и на Емилиан, същият онзи, който ги бил осъдил, за да му възвестят и разкрият истинта в лицето, че делото му било напразно, защото той, който мислел, че е унищожил телата им тук на земята, сега ги гледал блаженно възнесени.

O, блажени мъченици! Изпитали силата на огъня като чисто злато, облечени в бронята на вярата и шлема на спасението, възнаградени с короната на Неговата Височайша Милост заради това, че се опълчили срещу Нечестивия.

O, блажени мъченици! Вие, които заслужихте вечния покой в Небесното царство и сега сте заели своето място достойно до десницата Христова, благославяйки Всемогъщия Бог Отец, Иисус Христос Сина Божий и Светия Дух. Амин.

Превод и бележки:
Висше Училище По Религиозни Науки „Свети Фруктус”
Архиепископия Тарагона

Настоящето издание на български език на Мъченичеството на Свети Фруктус, епископ на Тарагона и неговите дякони Свети Аугурий и Свети Евлогий е достоверна и неразделна част на оригиналния текст на каталунски език, одобрен от Негово Светейшество доктор Жауме Пужол Балселс, Архиепископ на Тарагона, 4 декември 2007. Удостоверявам.


Тарагона, 21 юни 2008

Жоаким Клавер Каселес

Главен Секретар и Юридически Съветник


Elitsa_Nikolova_Traduccion.pdf


 

Calendari
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29

arquebisbat de tarragona


WEB PATROCINADA PER